นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 02-590-1013, 02-590-1139

moph0200@saraban.mail.go.th