กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 02-590-1000
E-mail : complain@health.moph.go.th


ร้องเรียน/ร้องทุกข์

โรงพยาบาลและหน่วยงานในสังกัด สธ. 025902876, 025902877
คลินิก, พยาบาลเอกชน 021937057
สถานประกอบการด้านสุขภาพ 021937095 , 02193 7080, 021937081
ร้องทุกข์ออนไลน์ ลิงก์
ร้องเรียนออนไลน์ ลิงก์
E-mail complain@health.moph.go.th