เกาะติดสถานการณ์

พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 176 เตือนประชาชนช่วงหน้าฝนนี้ ระวังป่วยด้วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสอาร์เอสวี
โดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัว

อ่านเพิ่มเติม

รั้ว สธ.

แพทย์เผยผลกระทบที่มีต่อสุขภาพจากการทำงานเป็นกะ

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแพทย์ เผยผู้ที่ทำงานเป็นกะอาจมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจอุดตัน ความดันโลหิตสูง และกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ถึ...

กรมสุขภาพจิต พัฒนา “สายด่วนสุขภาพจิต 1323 ยุค 4.0...

กรมสุขภาพจิต พัฒนา “สายด่วนสุขภาพจิต 1323 ยุค 4.0 ” เพิ่มบริการอัตโนมัติด้วยเอไอ เพิ่มคู่สาย !! กรมสุขภาพจิต เตรียมเพิ่มบริการสถาบันสุขภาพ...

กรมควบคุมโรค เตือนช่วงหน้าฝนควรระมัดระวังการเก็บเห...

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เตือนประชาชนในช่วงหน้าฝนนี้ ขอให้ระมัดระวังการเก็บเห็ดหรือซื้อเห็ดป่ามาปรุงอาหาร อาจเป็นเห็ดพิษ เสี่ยงเสียชีวิตได้ ข้อมู...

จักรยานอัจฉริยะสาธารณะ

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายยงสิทธิ์ โรจน์ศรีกุล หั...

กรมสุขภาพจิต จัดแผนปฏิรูป 3 ปีข้างหน้า เน้น ส่งเสร...

กรมสุขภาพจิต จัดแผนปฏิรูป 3 ปีข้างหน้า เน้น ส่งเสริมสุขภาพจิต บริการเร็ว ขยายบริการเข้าสู่ทีมหมอครอบครัว กรมสุขภาพจิต จัดแผนปฏิรูปหน่วยงานในสังกัดในช่...

กรมอนามัย ชู Best Practice ต้นแบบสถานประกอบการสาวไ...

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มอบรางวัล Best Practice ต้นแบบสถานประกอบการสาวไทยแก้มแดงร่วมส่งเสริมสุขภาพหญิงวัยเจริญพันธุ์ ด้วยวิตามินเฟอร์โรโฟลิก ลดซีด ...

เยี่ยมคารวะ

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบของที่ระลึกให้กับ นายพาทริก ซีมียู วาโมโต (Mr.Patrick Simiyu Wamoto) เอกอั...

กรมควบคุมโรค เตือนประชาชนในช่วงฤดูฝนนี้ให้ระมัดระว...

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เตือนประชาชน โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กระวังป่วยด้วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสอาร์เอสวี (RSV) พบมากในช่วงฤดูฝนและฤดูห...

แพทย์เตือนแคะหูบ่อยอันตราย เสี่ยงต่อการติดเชื้อและ...

กรมการแพทย์เตือนการแคะหูหรือปั่นหูบ่อย เสี่ยงต่อการติดเชื้อในหู และอาจทำให้แก้วหูทะลุได้ แนะควรดูแลสุขภาพหูอย่างถูกวิธี นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิ...

แพทย์ชี้ผู้ป่วย “อีสุกอีใส” ระวังโรคแทรกซ้อน

แพทย์ชี้ผู้ป่วยโรคอีสุกอีใส ต้องระวังโรคแทรกซ้อนอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ โดยเฉพาะเด็กเล็ก ผู้ใหญ่ หญิงตั้งครรภ์ และผู้มีภูมิต้านทานโรคต่ำที่ไม่ได้รับวัค...

กิจกรรม สธ.