นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 02-590-1012, 02-590-1137

moph0200@saraban.mail.go.th