นพ.พงศธร พอกเพิ่มดี

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

moph0200@saraban.mail.go.th