เกาะติดสถานการณ์

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี ตลอดช่วง 2 เดือนนี้
เริ่มแล้วฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี 4 กลุ่มเสี่ยงทุกสิทธิ การรักษา รวม 3.1 ล้านราย 1 พ.ค. - 31 ก.ค. นี้ หวังลดอัตราป่วยตาย

อ่านเพิ่มเติม

รั้ว สธ.

วัคซีนแห่งชาติ

พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2559 โดยคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติเห็นชอบการสร้างความมั...

ความร่วมมือสาธารณสุขไทยและภูฏาน

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาธร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นำคณะผู้บริหารกระทรวงสา...

เยี่ยมชมนิทรรศการ

นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นำคณะทำงานตรวจประเมิน “รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ” ในพื้นที่ปฏิบัติกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี...

รางวัลคุณภาพ กพร.

นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ต้อนรับ ศ.ดร.ปรัชญา เวสารัชช์, รศ.ดร.รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม, นายยันยงค์ คำบันลือ และนางอารีย์พันธ์ เจริญสุข (ก...

แผนแม่บทแห่งชาติสมุนไพรไทย

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประชุมคณะกรรมการอำนวยการยกร่างแผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย พ.ศ....

กิจกรรม สธ.