เกาะติดสถานการณ์

การให้คําปรึกษาหญิงตั้งครรภ์ ณ คลินิกฝากครรภ์ (ANC) กรณีโรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika Virus Disease)
-

อ่านเพิ่มเติม

รั้ว สธ.

วางพวงมาลาสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช

นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงสาธาร...

วันพยาบาลแห่งชาติ

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นำผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที...

ลงพื้นที่

พญ.มยุรา กุสุมภ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พญ.ประนอม คำเที่ยง รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ นพ.สุเทพ ว...

ลงพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 2

นายแพทย์กิตติศักดิ์ กลับดี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 2 ตรวจเยี่ยมรับฟังการดำเนินงาน และการให้บริการประชาช...

มอบนโยบาย

พญ.มยุรา กุสุมภ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พญ.ประนอม คำเที่ยง รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ นพ.สุเทพ วั...

กิจกรรม สธ.