รั้ว สธ.

ประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ

พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 3 / 2559 โดยมีนพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะกรร...

รางวัลผลงานดีเด่น

นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบโล่รางวัลผลงานดีเด่น Best Practice (13 สาขา), รางวัล Popular Vote 1 รางวัล และ Cluster of the best 1 รางวัล ภายห...

สาธารณสุขไทย-เมียนมา

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ศาสตราจารย์ เต็ด ไค วิน (Professor Thet Khine Win) ปลัดกระทรวงสาธารณสุขและกีฬาแห่งเมียนมา พร้อมด้วย...

เชิญเที่ยวงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 13

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นำคณะจัดงานสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 13ประกอบด้วยกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการ...

งานแถลงข่าวและพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ

นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข แถลงข่าวและลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการ"3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน" ระหว่างกระ...

กิจกรรม สธ.