เกาะติดสถานการณ์

ป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝน
ประชาชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422 .. ยึดหลักสุขอนามัยที่ดี หมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หลีกเลี่ยงคลุกคลีกับผู้ป่วย

อ่านเพิ่มเติม

รั้ว สธ.

ทำดีที่สุดถวายเป็นพระราชกุศล

นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นำข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอด...

ประชุมมอบนโยบายแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุน...

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทร...

ศูนย์แพทย์ชุมชนชยางกูร

พญ.มยุรา กุสุมภ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมการให้บริการประชาชน คลินิกหมอครอบครัว พร้อมรั...

ศุนย์สุขภาพบ้านท่าศรีธรรม

พญ.มยุรา กุสุมภ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมการให้บริการประชาชน รับฟังการบรรยายการดำเนินง...

ขับเคลื่อนเขตสุขภาพที่ 10

พญ.มยุรา กุสุมภ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พญ.ประนอม คำเที่ยง รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.สุเทพ วัชรปิยานันทน์ อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไ...

กิจกรรม สธ.