เกาะติดสถานการณ์

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี ตลอดช่วง 2 เดือนนี้
เริ่มแล้วฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี 4 กลุ่มเสี่ยงทุกสิทธิ การรักษา รวม 3.1 ล้านราย 1 พ.ค. - 31 ก.ค. นี้ หวังลดอัตราป่วยตาย

อ่านเพิ่มเติม

รั้ว สธ.

ผ่านประเมิน 5 ส.

นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบโล่รางวัลและมอบประกาศเกียรติคุณให้หน่วยงานที่ผ่านการดำเนินกิจกรรม 5 ส. ประจำปี 2559 ก่อนประชุมผู้บริหารสำนั...

ติดตามงาน

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข เดินทางตรวจเยี่ยมการดำเ...

ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ

พล.อ.อ.ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดงานอบรมสัมมนาทางวิชาการและแสดงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื...

เทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ

นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “พลวัตแห่งโลกสาธารณสุขด้วยการใช้เทคโนโลยี” ในงานอบรมสัมมนาทางวิชาการและแสดงเทคโน...

ติดตามความคืบหน้า

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูงขององค์กรสุขภาพ (7 ส.) ประกอบด้วย กร...

กิจกรรม สธ.