เกาะติดสถานการณ์

หมอกควัน .. คุณภาพอากาศ พื้นที่ภาคเหนือ
คุณภาพอากาศอยู่ในระดับ คุณภาพดี

อ่านเพิ่มเติม

รั้ว สธ.

ร่วมพิธีเปิด

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์พลวรรธน์ วิทูรกลชิต ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงสาธารณสุ...

สรุปผลตรวจราชการ

นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประธานประชุมสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559 (เขตที่ 1-5) โดยมี นพ.สมศักดิ์ อ...

หารือทวิภาคี

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข หารือทวิภาคีกับ ดร.มากาเร็ต ชาน (Dr. Margaret Chan) ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนา...

หารือทวิภาคี

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข หารือทวิภาคีกับ นพ.มยิต์ เฏว (Dr.Myint Htwe) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ส...

หารือทวิภาคี

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข หารือทวิภาคีกับ แพทย์หญิงซาเนีย นิชตา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข สาธ...

กิจกรรม สธ.