พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 176 "เตือนประชาชนช่วงหน้าฝนนี้ ระวังป่วยด้วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสอาร์เอสวี โดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัว"

https://www.riskcomthai.org/2017/detail.php?id=37927&m=news&gid=1-001-002


หน่วยงาน :
กรมควบคุมโรค
ประเภทข่าว :
เกาะติดสถานการณ์
วันที่ :
0000-00-00 00:00:00