พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 176 เตือนประชาชนช่วงหน้าฝนนี้ ระวังป่วยด้วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสอาร์เอสวี

โดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัว

หน่วยงาน :
กรมควบคุมโรค
วันที่ :
13 Sep 2018