สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก รับสมัครผู้ประสานงานโครงการด้านการเงิน โครงการด้านเอดส์ 1 อัตรา


 สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข


รับสมัครผู้ประสานงานโครงการด้านการเงิน โครงการด้านเอดส์ 1 อัตรา


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-5903313 หรือ www.thaiprddc.org


แหล่งข่าวโดย » สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก 
[กุมภาพันธ์ พฤหัสบดี 20,พ.ศ 2557 00:00:00]