ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น

  • นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี  มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ชนะเลิศการประกวด “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก-ปลอดโรคดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2556” โดยมี นายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมในพิธีด้วย ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางบัวทอง อ. บางบัวทอง จ. นนทบุรี  ******** สิงหาคม 2556


     

  • แหล่งข่าวโดย.... สำนักสารนิเทศ
    ผู้จัดทำ.... ฝ่ายข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ กลุ่มสารนิเทศ
    [26/ส.ค/2556]