โรงพยาบาลสระบุรี ขอแสดงความยินดีกับ น.พ.อนันต์ กมลเนตร รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลดีเด่น สาขา บริหารทางการแพทย์

 •  


  น.พ.อนันต์ กมลเนตร รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ ได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลดีเด่น

  สาขา บริหารทางการแพทย์ จากชมรม รพ.ศูนย์ / รพ.ทั่วไป  / มูลนิธินายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร

  เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงาน

  เมื่อวันที่ 8-9 สิงหาคม 2556 ณ จังหวัดเชียงราย

   

 • แหล่งข่าวโดย.... ประชาส้มพันธ์โรงพยาบาลสระบุรี
  ผู้จัดทำ.... ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รพ.สระบุรี
  [8/ส.ค/2556]