สสจ.สุราษฎร์ธานี จัดอบรมปฏิบัติการเพื่อคัดกรองยาเสพติดในปัสสาวะขั้นต้น (Screening Test) ปีงบประมาณ 2556

  • วันที่ 3 กรกฎาคม 2556 นายสามารถ สุเมธีวรศักดิ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมปฏิบัติการเพื่อคัดกรองยาเสพติดในปัสสาวะขั้นต้น (Screening Test) ปีงบประมาณ 2556  จัดโดยงานศูนย์ทูบี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจหลักเกณฑ์ และเทคนิคการคัดกรองยาเสพติดในปัสสาวะขั้นต้น แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ประจำศูนย์คัดกรองพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี  การประชุมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากทุกอำเภอ เข้าร่วมการประชุม จำนวน 200 คน ณ ห้องประชุมโรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี


     

  • แหล่งข่าวโดย.... งานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์
    ผู้จัดทำ.... งานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ สสจ.สุราษฎร์ธานี
    [3/ก.ค/2556]