สสจ.สุราษฎร์ธานี ร่วม กับสหกรณ์สาธารณสุขสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรม รถตู้โมบายออนไลน์เคลื่อนที่

  • วันที่ 21 มิถุนายน  2556 นายสามารถ สุเมธีวรศักดิ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมรถตู้โมบายออนไลน์เคลื่อนที่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุราษฎร์ธานี จำกัด เพื่อพัฒนาศักยภาพการให้บริการสมาชิกเชิงรุก และเป็นการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จัก  โดยมีสมาชิกสหกรณ์สาธารณสุขสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน ณ บริเวณประตูทางเข้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี


  • แหล่งข่าวโดย.... งานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์
    ผู้จัดทำ.... งานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ สสจ.สุราษฎร์ธานี
    [21/มิ.ย/2556]