กาญจนบุรี คัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับชาติ สาขานมแม่สายใยรักแห่งครอบครัว

  • แพทย์หญิงนิพรรณพร วรมงคล ประธานคณะกรรมการคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับชาติ สาขานมแม่สายใยรักแห่งครอบครัว ประจำปี ๒๕๕๖ และคณะ ลงพื้นที่ัคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับชาติ สาขานมแม่ สายใยรักแห่งครอบครัว (คุณมณทิรา ศาตรเวช) ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายกาศพล แก้วประพาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี,นายแพทย์อภิชาติ รอดสม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี,เจ้าหน้าที่สาธารณสุข,ผู้นำชุมชน/ผู้นำ ท้องถิ่น,อสม.และชาวบ้านหนองขาว ให้การต้อนรับเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๖


  • แหล่งข่าวโดย.... สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
    ผู้จัดทำ.... งานสุขศึกษา สสจ.กาญจนบุรี
    [6/มี.ค/2556]