รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลฯ ออกหน่วยเพื่อทำสิทธิเบิกจ่ายตรง

 •  


   เมื่อวันที่ 15 – 16 มกราคม 2556  ณ ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ นพ.มนัส กนกศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี มอบหมายให้ทีมงานบริการผู้ป่วยนอกและฝ่ายสนับสนุน ออกหน่วยบริการเชิงรุกให้กับข้าราชการสำนักงานเขตพื้นที่อำเภอโนนคูณ เพื่อสแกนลายนิ้วมือเพื่อทำสิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี โดยมีข้าราชการและครอบครัวเข้าร่วม 100 คน ซึ่งทางโรงพยาบาลฯได้รับความร่วมมือด้วยดีจากนายวัฒนชัย สุวัณณะศรีนายอำเภอโนนคูณ และคณะในการดูแลกิจกรรมในครั้งนี้

  ข่าว อนุสรณ์ /  ภาพ ศักดา

  บรรณาธิการ นพ.มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์

                     รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ

 • แหล่งข่าวโดย.... กลุ่มงานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์
  ผู้จัดทำ.... ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธา
  [22/ม.ค/2556]