รพ.นครพนม จัดกิจกรรมล้างมือ

 • เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2555 นพ.สมคิด สุริยเลิศ ผู้อำนวยการ รพ.นครพนม ได้มอบหมายให้ นพ.ศุภโชค เข็มลา นายแพทย์ชำนาญการ เปิดกิจกรรมล้างมือ เพื่อรณรงค์การล้างมือ เนื่องในวันล้างมือโลก (15 ต.ค. 55) ณ บริเวณแผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 1 อาคารอำนวยการโรงพยาบาลนคร  รพ.นครพนมได้สาธิตวิธีการล้างมือ 7 ขั้นตอน ดังนี้  ล้างมือด้วยสบู่ 7 ขั้นตอน นานอย่างน้อย 40-60 วินาที ก่อนรับประทานอาหาร เตรียม/ปรุงอาหาร หลังขับถ่าย หยิบจับสิ่งสกปรกหรือสัมผัสสัตว์เลี้ยงและสัตว์ปีก  ขั้นตอนที่ 1 ฟอกฝ่ามือและง่ามนิ้วมือด้านหน้า 5 ครั้ง โดยเน้นซอกนิ้วมือ  ขั้นตอนที่ 2 ฟอกหลังมือและง่ามนิ้วมือด้านหลังข้างละ 5 ครั้ง โดยเน้นซอกนิ้วมือ  ขั้นตอนที่ 3 ฟอกนิ้วและข้อนิ้วมือด้านหลังข้างละ 5 ครั้ง  ขั้นตอนที่ 4 ฟอกนิ้วหัวแม่มือ ข้างละ 5 ครั้ง  ขั้นตอนที่ 5 ฟอกปลายนิ้วมือ เล็บ โดยหมุนวนไปบนฝ่ามือ ข้างละ 5 ครั้ง  ขั้นตอนที่ 6 ฟอกรอบข้อมือโดยรอบข้างละ 5 ครั้ง  ขั้นตอนที่ 7 ล้างมือด้วยน้ำสะอาดทั้งง่ามมือ เล็บ หน้าฝ่ามือและหลังฝ่ามือ นานพอสมควร  เพื่อให้มือสะอาด ปราศจากเชื้อโรค และป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย
   


 • แหล่งข่าวโดย.... สำนักสารนิเทศ
  ผู้จัดทำ.... กลุ่มงานสุขศึกษา รพ.นครพนม
  [26/ตุ.ค/2555]