รพ.นครพนม และคณะจิตอาสามูลนิธิออทิสติกไทย สาขากาฬสินธุ์ มอบเครื่องอุปโภคและบริโภค ให้กับ ร.ร.บ้านหนองค้าโคกกุง

  • เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2555 นพ.สมคิด สุริยเลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม คณะจิตอาสามูลนิธิออทิสติกไทย สาขากาฬสินธุ์ คณะจิตอาสา รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ชมรมลูกจ้าง รพ.กาฬสินธุ์และรพ.นครพนม ร่วมกันแบ่งปันความสุขให้น้อง โดยบริจาคเงิน เสื้อผ้า ของเล่นต่างๆ พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง ต.คำเตย อ.เมือง จ.นครพนม ซึ่งนายประเสริฐ์ หมู่มี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง และนายวิมาน พระพรหม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ และช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนทุนการศึกษาอีกด้วย.
  • แหล่งข่าวโดย.... สำนักสารนิเทศ
    ผู้จัดทำ.... กลุ่มงานสุขศึกษา รพ.นครพนม
    [26/ตุ.ค/2555]