สมเด็จพระเทพฯทรงเปิด “อาคารอิศรสุนทร” รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จ.สมุทรสงคราม

 •                 วันนี้ (14 สิงหาคม 2555) เวลา15.00 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด “อาคารอิศรสุนทร” โรงพยาบาล (รพ.) สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนายแพทย์สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้าเฝ้ารับเสด็จฯ


  นายแพทย์สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กราบทูลถวายรายงานว่า อาคารอิศรสุนทร เป็นอาคารผู้ป่วยขนาด 7 ชั้น สร้างทดแทนอาคารอำนวยการ ขนาด 2 ชั้น ที่มีสภาพเก่าชำรุด  เนื่องจากมีอายุใช้งาน 36 ปี เริ่มก่อสร้างเมื่อพ.ศ. 2545 แล้วเสร็จเมื่อต้นปี 2553 และเปิดให้บริการอย่างไม่เป็นทางการตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2553 เป็นต้นมา ใช้งบประมาณก่อสร้าง 160 ล้านบาทเศษ มีเตียงรับผู้ป่วยรวม 70 เตียง ชั้น 1 ประกอบด้วย แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน เวชระเบียน ห้องยา ห้องการเงิน ศูนย์ประกันสุขภาพ ห้องตรวจศัลยกรรมทั่วไป ศัลยกรรมกระดูก ชั้น 2 เป็นแผนกธุรการ-การเงิน  ห้องประชุม สำนักงานผู้อำนวยการ ชั้น 3 เป็นกลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ห้องประชุม ห้องพักแพทย์ ชั้น 4 เป็นหอผู้ป่วยสงฆ์อาพาธ หอผู้ป่วยอายุรกรรมชายรวม 40 เตียง  ชั้น 5 และชั้น 6 เป็นหอผู้ป่วยพิเศษกสิน-เกษร จำนวน 30 ห้อง ชั้น 7 เป็นห้องประชุม โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานชื่ออาคารว่า “อาคารอิศรสุนทร”

  ในปี พ.ศ.2555 นี้ รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้าจะมีอายุครบ 63 ปี หลังจากเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่พ.ศ. 2492 เป็นต้นมา โดยได้เพิ่มศักยภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยสูงขึ้น เพื่อให้เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ ผู้รับบริการอุ่นใจ ผู้ให้บริการมีความสุข โดยเปิดศูนย์ให้บริการผู้ป่วยเฉพาะทาง 5 สาขา ประกอบด้วย 1.ศูนย์โรคหัวใจ ให้การดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจเบื้องต้น ด้วยการให้ยาสลายลิ่มเลือดป้องกันการอุดตันหลอดเลือดไปเลี้ยงหัวใจและสมอง ซึ่งเป็นสาเหตุหัวใจวาย และโรคอัมพาตอัมพฤกษ์  ก่อนส่งไปดูแลต่อที่โรงพยาบาลเฉพาะทาง ในรอบ 8 เดือนปี 2555 นี้ ให้บริการผู้ป่วยแล้ว 685 ราย 2.ศูนย์ตรวจรักษาโรคมะเร็ง  3. ศูนย์ดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน ซึ่งมีผู้ป่วยเฉลี่ยวันละ 42 ราย ร้อยละ 40 เป็นผู้ป่วยบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร 4.ศูนย์ล้างไตและไตเทียม ซึ่งขณะนี้มีเครื่องไตเทียม 8 เครื่อง มีผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังฟอกเลือด 20 ราย และ 5.ศูนย์ทารกแรกเกิดขณะนี้อยู่ระหว่างพัฒนาความพร้อม คาดจะเริ่มเปิดให้บริการในปี 2557  ในอนาคตจะเพิ่มแพทย์เฉพาะทางด้านอื่นๆ เช่น อายุรศาสตร์โรคหัวใจ เวชศาสตร์ฟื้นฟู  และจิตวิทยา เป็นต้น

  รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า เดิมเป็นสุขศาลาของกรมสาธารณสุข ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เปิดดำเนินการตั้งแต่พ.ศ.2476 ต่อมาได้ดำเนินการเป็นโรงพยาบาลเมื่อ พ.ศ. 2492 และเปิดให้บริการรักษาอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2493 มีชื่อว่า  “โรงพยาบาลสมุทรสงคราม” ในปี พ.ศ.2538 ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า” พร้อมใช้พระราชลัญจกรประจำพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า “รูปครุฑยุดนาค” เป็นเครื่องหมายประจำโรงพยาบาล ปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 311 เตียง มีบุคลากร 868 คน ประกอบด้วยแพทย์ทั่วไป แพทย์เฉพาะทาง 35 คน ทันตแพทย์ 6 คน เภสัชกร 14 คน พยาบาล 327 คน ที่เหลือเป็นเจ้าหน้าที่สนับสนุนอื่น ๆ   มีผู้ป่วยนอกเข้ารับบริการรักษาเฉลี่ยวันละ 1,000 คน ผู้ป่วยในเฉลี่ยวันละ 300 คนในจำนวนนี้ร้อยละ 15 เป็นต่างด้าว

 • แหล่งข่าวโดย.... สำนักสารนิเทศ
  ผู้จัดทำ.... ฝ่ายข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ กลุ่มสารนิเทศ
  [14/ส.ค/2555]