ร.พ.เสนา ร่วมต้อนรับ นายกรัฐมนตรี และซ้อมแผนอุทกภัย

  •                    นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมสถานการณ์น้ำ และชมการสาธิตแผนเผชิญเหตุอุทกภัยของอำเภอเสนา ณ บริเวณโรงเรียนวัดโพธิ์ ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นายแพทย์ศราวุฒิ ตั้งศรีสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนา พร้อมทีมสาธารณสุขในพื้นที่  เข้าร่วมต้อนรับ  และฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุอุทกภัยเมื่อระดับน้ำสูงขึ้นในส่วนของหน่วยงานสาธารณสุข ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา  ในวันที่ 12 มิถุนายน 2555   นายแพทย์ศราวุฒิ   ตั้งศรีสกุล   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนา  และคณะผู้บริหาร ออกสำรวจสถานการณ์น้ำบริเวณโดยรอบโรงพยาบาลเตรียมแผน รับมือกับอุทกภัย แผนให้ความช่วยเหลือกับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยทั้งใน และนอกพื้นที่ อำเภอเสนา


  • แหล่งข่าวโดย.... งานสุขศึกษา ประชาสัมพันธ์ โสตฯ โรงพยาบาลเสนา
    ผู้จัดทำ.... ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รพ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
    [13/มิ.ย/2555]