สาธารณสุขกาญจนบุรี เตือนป้องกันโรคติดต่อที่มักเกิดในฤดูร้อน

 •           สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เตือนช่วงหน้าร้อนนี้ขอให้ประชาชนระมัดระวังการเจ็บป่วยด้วยโรค   ที่มักเกิดในช่วงฤดูร้อน  โดยเฉพาะโรคระบบทางเดินอาหาร ได้แก่ โรคอุจจาระร่วง  อาหารเป็นพิษ  บิด  อหิวาตกโรค       ไข้ไทฟอยด์หรือไข้รากสาดน้อย  รวมทั้งโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน เช่น โรคพิษสุนัขบ้า

            นพ.อภิชาติ  รอดสม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี  เปิดเผยว่า  ขณะนี้เป็นช่วงฤดูร้อน  เชื้อโรคเจริญเติบโตเร็ว อาจเกิดการระบาดของโรคติดต่อหลายชนิด โดยเฉพาะโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ ได้แก่ โรคอุจจาระร่วง อาหารเป็นพิษ บิด อหิวาตกโรค ไข้ไทฟอยด์หรือไข้รากสาดน้อย  แนะนำประชาชนระมัดระวังความสะอาดของน้ำและอาหารมากขึ้น  ส่วนผู้ที่เลี้ยงสุนัขและแมวต้องฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สัตว์เป็นประจำทุกปี    จากรายงานเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยาของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีในช่วงเดือนมกราคม – 24 มีนาคม 2555 พบว่า ประชาชนป่วยด้วย โรคอุจจาระร่วงมากที่สุด  จำนวน 3,186 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 380.12 ต่อประชากรแสนคน    นอกจากนี้ยังพบผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษ จำนวน 111 ราย และโรคบิด จำนวน 10 ราย  ทุกโรคที่กล่าวมานี้ล้วนแต่เป็นโรคที่ติดต่อทางน้ำและอาหารที่เรากินทั้งสิ้น

            นพ.อภิชาติ  กล่าวต่อไปว่า  อาการที่จะสังเกตได้ว่าเป็นโรคอุจจาระร่วง คือ ถ่ายอุจจาระเหลวหรือมีมูกเลือดปน  การถ่ายอุจจาระหลายๆ ครั้ง ทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำและเกลือแร่  ผู้ป่วยอาจเกิดอาการช็อคและเสียชีวิตได้  ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดคือการป้องกันไม่ให้ป่วยเป็นโรคอุจจาระร่วง โดยระมัดระวังในเรื่องความสะอาดของอาหาร ควรรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่มื้อต่อมื้อ อาหารที่เหลือจากการบริโภคควรเก็บในตู้เย็นและนำมาอุ่นให้ร้อนทั่วถึงก่อนนำมารับประทานอีก  สำหรับการบริโภคน้ำดื่มขอแนะนำให้ดื่มน้ำต้มสุก การบริโภคน้ำแข็งควรเลือกซื้อน้ำแข็งหลอดที่มีภาชนะปกปิดสะอาด ไม่ควรนำน้ำแข็งที่แช่รวมกับอาหารอื่นมารับประทาน  นอกจากนี้ขอย้ำให้ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่ก่อนรับประทานอาหารและภายหลังการขับถ่าย “ล้างมือทุกครั้ง หยุดยั้งเชื้อโรค”   ควรกำจัดขยะมูลฝอย เศษอาหาร ในบ้านและบริเวณบ้านไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์หรือแมลงนำโรค รวมทั้งควรใช้ส้วมที่สะอาดถูกสุขลักษณะ  หากพบว่าคนในบ้านเจ็บป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วง ควรรักษาเบื้องต้นด้วยการดื่มสารละลายน้ำตาลเกลือแร่ หรือน้ำผลไม้ น้ำข้าว ข้าวต้ม หรือน้ำแกงจืด โดยกินทีละน้อยแต่บ่อยๆ หรือกินทุกครั้งที่ถ่ายเหลว  ไม่ควรซื้อยามากินเอง  และถ้าอาการไม่ดีขึ้น ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาที่ถูกต้องต่อไป

            ส่วนโรคติดต่อที่มักเกิดในฤดูร้อนอีกโรคหนึ่ง คือ โรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำ โรคนี้ยังยังไม่มียาราษาให้หายขากได้  ผู้ป่วยเมื่อมีอาการมักเสียชีวิตทุกราย  โรคนี้พบได้ตลอดปีแต่มีแนวโน้มเพิ่มสูงในช่วงหน้าร้อน    สำหรับปี 2555 จังหวัดกาญจนบุรีพบผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้า  จำนวน 1 ราย  โรคนี้ติดต่อจากการถูกสัตว์ที่มีเชื้อโรคพิษสุนัขบ้ากัดหรือข่วนหรือเลียบริเวณที่มีแผลอยู่แล้ว หรือน้ำลายของสัตว์กระเด็นเข้าตา  ปาก  จมูก  หลังจากเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายประมาณ 3 สัปดาห์ถึง 4 เดือน หรือบางรายอาจเร็วเพียง 4 วัน หรือนานเป็นปีจึงจะมีอาการ   อาการจะปรากฏเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับจำนวนเชื้อที่เข้าไป เช่น หากถูกกัดบาดแผลใหญ่ ลึก ทำให้เชื้อเข้าไปได้มาก  และขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่เชื้อเข้า  ถ้าบริเวณนั้นมีปลายประสาทมากจะอันตรายเพราะเชื้อมีโอกาสเข้าสู่ระบบประสาท  ถ้าอยู่ใกล้สมองมากเชื้อจะเข้าไปถึงสมองได้เร็ว  อาการจะปรากฏได้เร็ว 

            นพ.อภิชาติ  กล่าวอีกว่า  อาการของสุนัขที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้ามีอาการ 2 แบบ  คือ แบบดุร้าย   นิสัยของสัตว์จะผิดไปจากเดิม  ตื่นเต้น ตกใจง่าย  กระวนกระวาย  กัดทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้า  ไวต่อแสงและเสียง  ต่อมาเป็นอัมพาต  หลังแข็ง  หางตก  ลิ้นห้อย  กลืนไม่ได้  ขากรรไกรแข็ง  ชักและตายภายใน 10 วันหลังแสดงอาการ   บางตัวอาจมีอาการแบบซึม  มีอาการคล้ายมีก้างหรือกระดูกติดคอ  ทำให้เจ้าของหรือคนเลี้ยงเข้าใจผิดเอามือเข้าไปล้วงในปาก  ดังนั้นวิธีป้องกันที่ดีที่สุดให้นำสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข  แมว  ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคปีละครั้ง     และควรดูแลลูกหลานไม่ให้คลุกคลีหรือเล่นกับสัตว์เลี้ยงที่ไม่รู้ที่มาที่ไป สัตว์จรจัด  หรือสัตว์ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน หากถูกสุนัขหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่น สุนัข แมว กระต่าย กระรอก เป็นต้น กัดหรือข่วน ให้รีบล้างแผลด้วยสบู่และน้ำสะอาดหลายๆ ครั้ง     เช็ดให้แห้งแล้วใส่ยาฆ่าเชื้อ เช่น โพวีโดนไอโอดีน    พร้อมทั้งติดตามหาเจ้าของสุนัขเพื่อสอบถามประวัติการฉีดวัคซีน แล้วรีบไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ใกล้ที่สุดเพื่อรับคำแนะนำในการฉีดวัคซีนให้ครบตามนัดหมายโดยเคร่งครัด  นพ.อภิชาติ  กล่าวในที่สุด.

   


 • แหล่งข่าวโดย.... งานสุขศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
  ผู้จัดทำ.... งานสุขศึกษา สสจ.กาญจนบุรี
  [24/มี.ค/2555]