ร้านหมูยอนายเติมบริจาคเงินเข้ามูลนิธิโรงพยาบาลอุดรธานี

  •  


            เช้าวันนี้ (วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔ ) ที่โรงพยาบาลอุดรธานี นายแพทย์ณรงค์  ธาดาเดช  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี ในฐานะเลขานุการมูลนิธิโรงพยาบาลอุดรธานี ได้รับมอบเงินบริจาคจำนวน 50,000 บาท จากนายจิรายุ กรกิตติวินท์ อายุ  ๔๑ ปี อยู่ตลาดเทศบาล ๑   บ้านเลขที่ ๓๒๔/๕-๖ ถ.หมากแข้ง ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี   โดยมีนางอริยา กิตติเดชกุลธร พี่สาวและนางธรรมภรณ์ ผลากุลสันติกร น้องสาว เป็นผู้มอบ

            นายแพทย์ณรงค์ ธาดาเดช ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี กล่าวว่าโรงพยาบาลอุดรธานีได้ดำเนินการจัดตั้งมูลนิธิโรงพยาบาลอุดรธานี เป็นระยะเวลากว่า ๒ ปี โดยมีทุนเริ่มจดทะเบียนมูลนิธิจำนวน ๕ แสนบาทโดยขณะนี้ได้มีประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคได้ยอดเงินประมาณ ๖ แสนบาท โดยมีวัตถุประสงค์สนับสนุนกิจกรรมของโรงพยาบาลอุดรธานี สนับสนุนส่งเสริมพัฒนาการบริการผู้ป่วยของโรงพยาบาลอุดรธานี ซึ่งวันนี้นายจิรายุ กรกิตติวินท์ ได้มาพักรักษาพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลอุดรธานีได้ประทับใจในการบริการทุกภาคส่วนจึงได้ร่วมบริจาคเงินดังกล่าวเข้ากองทุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิโรงพยาบาลอุดรธานี

  • แหล่งข่าวโดย.... สำนักสารนิเทศ
    ผู้จัดทำ.... ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลอุดรธานี
    [26/ม.ย/2554]