"ตราด"ออกรายการสด เรื่องสงกรานต์นี้ เที่ยวทะเลอย่างไรให้ปลอดภัย ทางช่อง๑๑

  •    


           นายแพทย์เกตุวุฒิ อธิเวสส์ หัวหน้าสำนักงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดตราด ออกรายการโทรทัศน์ผ่านระบบสัญญาณดาวเทียม ๒๔ ชั่วโมง ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี ช่อง๑๑ ในรายการสด พบหมอในบ้าน"สงกรานต์นี้ เที่ยวทะเลอย่างไร ให้ปลอดภัย"วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๕.๓๐-๑๖.๐๐น.โดยพิธีกรดำเนินรายการ นางสาวสุนันทา บำรุงสวน


  • แหล่งข่าวโดย.... งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
    ผู้จัดทำ.... งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ สสจ.ตราด
    [11/ม.ย/2554]