สสจ.สิงห์บุรี ร่วมกับสพท.สิงห์บุรี รับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร

  • นายไพศาล  ดั่นคุ้ม  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี เปิดเผยว่า กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  ได้ดำเนินการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนตามแนวคิดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพตั้งแต่     ปี พ.ศ.2541 ต่อมาในปี พ.ศ.2551 กรมอนามัยได้ยกระดับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพจากเดิม คือระดับทองแดง เงินและทอง สู่ระดับเพชร


    โดยเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2553 ที่ผ่านมา ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.ทีมประเมินรับรองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรจากกรมอนามัย ได้เข้าประเมินรับรองโรงเรียนวัดถอนสมอ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี ซึ่งได้รับคัดเลือกจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรีและศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรีให้เป็นตัวแทนเขต 2 เข้ารับการประเมินรับรองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรจากกรมอนามัย และเข้าประกวดระดับประเทศ   โดยมี นายทวีศักดิ์  นุ่มฤทธิ์  ผู้อำนวยการเขตการศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี  พร้อมกับ นายประสงค์  สังข์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถอนสมอ พร้อมด้วยคณะครู กรรมการสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าช้าง  และสถานีอนามัยตำบลถอนสมอให้การต้อนรับ  นอกจากนี้ยังมีการสาธิตการออกกำลังกายของนักเรียน โดยใช้ท่าการรำกลองยาวประกอบการออกกำลังกาย ให้แก่ทีมประเมินรับรองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรจากกรมอนามัย  ได้ชมอีกด้วย


     


  • แหล่งข่าวโดย.... สำนักสารนิเทศ
    ผู้จัดทำ.... กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.สิงห์บุรี
    [15/มี.ค/2553]