สสจ.สุพรรณบุรี ตรวจสอบเครื่องสำอาง สมุนไพรจำเป็น ปรากฏว่าใช้ฉลากปลอม


  • (นายสาโรจน์ มะรุมดี นายแพทย์ 9 วช. (ด้านเวชกรรมป้องกัน) เปิดเผยว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ตรวจสอบการแสดงฉลากผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางตามสถานที่จำหน่ายในจังหวัดสุพรรณบุรี ตามโครงการตรวจสอบสลากผลิตภัณฑ์สุขภาพในร้านจำหน่าย ตรวจพบผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง “สมุนไพรจำเป็น” จัดจำหน่ายโดย ห.จ.ก. สยามอินสตอลเลชั่น 647/2 ถนนสาธุประดิษฐ์ เขตยานนาวา กทม. 10120 มีการแสดงฉลากไม่ถูกต้อง คือ ไม่ระบุวันที่ผลิต ปริมาณสุทธิ และมีการใช้เครื่องหมาย อย. ด้วย

    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี จึงส่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาตรวจสอบ สถานที่จัดจำหน่ายที่ระบุบนฉลาก ปรากฏว่าไม่พบสถานที่จัดจำหน่ายดังกล่าว ทำให้ไม่สามารถหาข้อเท็จจริงของผลิตภัณฑ์ได้ ดังนั้น เครื่องสำอาง “สมุนไพรจำเป็น” จึงเป็นสินค้าที่ใช้ฉลากปลอม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี จึงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

  • แหล่งข่าวโดย.... กรมประชาสัมพันธ์
    ผู้จัดทำ.... ฝ่ายวิเคราะห์และประมวลข่าวสาร สำนักสารนิเทศ
    [6/ธ.ค/2549]