สธ.ระดมแพทย์ผ่าตัดฟรี"เด็กปากแหว่งเพดานโหว่"ใน 19 จังหวัดอีสาน

 • สธ.ระดมแพทย์ผ่าตัดฟรี “เด็กปากแหว่ง เพดานโหว่” ใน 19 จังหวัดภาคอีสาน
  กระทรวงสาธารณสุข ระดมทีมแพทย์ผ่าตัดเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ทั่วประเทศ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 50 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน 19 จังหวัดภาคอีสานตั้งศูนย์ผ่าตัดที่โรงพยาบาล 6 แห่ง ผู้ปกครองที่มีลูกหลานปากแหว่งเพดานโหว่ แจ้งชื่อเข้ารับการผ่าตัดได้ที่สถานบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
  วันนี้ (10 มีนาคม 2549) ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา นายพินิจ จารุสมบัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบหมายให้ดร.วัชระ พรรณเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ รักษาราชการปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดโครงการ “ยิ้มสวย เสียงใส” ผ่าตัดเด็กที่มีปัญหาปากแหว่งเพดานโหว่ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2547 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2551 จำนวน 10,000 รายทั่วประเทศ เพื่อให้เด็กสามารถพูดออกเสียงได้เหมือนคนปกติ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ดำเนินการระหว่าง ตุลาคม 2548 – มีนาคม 2553 ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 50 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
  ดร.วัชระ กล่าวว่า โครงการนี้ จัดขึ้นโดยความร่วมมือของกระทรวงสาธารณสุข สภากาชาดไทยและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยได้รับงบสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 31 ล้านบาทและเงินบริจาคผ่านสภากาชาดไทย ตั้งแต่เริ่มโครงการถึงปัจจุบันมีผู้ป่วยจาก 28 จังหวัด ลงทะเบียนขอรับการผ่าตัดแล้ว 318 ราย เป็นโรคปากแหว่ง 91 ราย เพดานโหว่ 79 ราย ปากแหว่งและเพดานโหว่ 148 ราย ผู้ป่วยเข้ารับการผ่าตัดแก้ไขและรักษาจนหายเป็นปกติกลับบ้านได้แล้ว 33 ราย ที่เหลือกำลังทยอยดำเนินการอย่างต่อเนื่อง สำหรับที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ตั้งแต่ธันวาคม 2548 ทำการผ่าตัดเด็กปากแหว่งแล้ว 11 ราย และใส่เพดานเทียมแล้ว 3 ราย
  สำหรับภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19 จังหวัด ดำเนินการผ่าตัดที่โรงพยาบาลระดับจังหวัดและโรงพยาบาลศูนย์ 6 แห่ง ได้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น และโรงพยาบาลอุดรธานี โดยในวันนี้จะทำการผ่าตัดเด็กปากแหว่งที่มาจากจังหวัดนครราชสีมา สุรินทร์ ชัยภูมิและบุรีรัมย์ อีก 20 รายและนัดใส่เพดานเทียมอีก 3 ราย
  ทั้งนี้ผู้ปกครองสามารถแจ้งรายชื่อบุตรหลานที่มีปัญหาปากแหว่งเพดานโหว่ ขึ้นทะเบียนเข้ารับการผ่าตัดได้ที่สถานบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน จะเป็นผู้ประสานงานติดตามผู้ป่วยมารับการรักษาตามนัด และมอบค่าใช้จ่ายให้ผู้ปกครองรายละ 1,000 บาท หากผู้ป่วยยากจนอยู่ในพื้นที่ห่างไกลก็จะจัดรถเพื่อรับไปโรงพยาบาล
  ทางด้านนายแพทย์ปราชญ์ บุญยวงศ์วิโรจน์ รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในประเทศไทย พบเด็กเกิดมาพร้อมโรคปากแหว่งเพดานโหว่ ปีละประมาณ 2,000 คน โดยจะพบเด็กปากแหว่ง 1 คน ในเด็กแรกเกิดทุก 600 คน และพบเด็กเพดานโหว่พบในเด็กแรกเกิดทุก 2,500 คน เด็กเหล่านี้กินอาหารและ ดูดนมลำบาก สำลักง่าย และมีเป็นโรคหูน้ำหนวกร่วมด้วย หากไม่ได้รับการแก้ไขตั้งยังเล็ก เด็กจะพูดไม่ชัด ที่ผ่านมาเด็กที่ปากแหว่งเพดานโหว่ จะได้รับการผ่าตัดรักษาในเวลาที่เหมาะสมน้อยมาก เนื่องจากประเทศไทยขาดแคลนศัลยแพทย์ตกแต่ง ทั่วประเทศมีเพียง 199 คน และอยู่ในต่างจังหวัด เพียง 76 คน มีเฉพาะในจังหวัดใหญ่ๆเท่านั้น รวมทั้งจากการที่ผู้ป่วยไม่เงินรักษาเพราะส่วนใหญ่ฐานะยากจน ซึ่งการผ่าตัดต้องใช้จ่ายสูง รายละ 80,000 - 100,000 บาท ฉะนั้นมั่นใจว่าตั้งแต่พ.ศ.2551 เป็นต้นไป ประเทศไทยจะไม่เด็กปากแหว่งเพดานโหว่ตกค้างอีก
  สาเหตุของโรคปากแหว่ง เพดานโหว่ เกิดจากกรรมพันธุ์ มีความผิดปกติของโครโมโซม รวมทั้งอาจเกิดระหว่างการตั้งครรภ์ เช่นมารดาขาดสารอาหาร วิตามินที่ผิดปกติ ได้รับพิษจากยา สารเคมีบางอย่าง การติดเชื้อจากไวรัส หรือแบคทีเรียบางชนิด
  การรักษามีวิธีเดียวคือการผ่าตัดเพื่อเย็บปิดรอยแหว่งปิดช่องโหว่ที่เพดานปาก โดยเด็กปากแหว่งควรผ่าตัดเมื่ออายุ 3 – 6 เดือน ส่วนเด็กเพดานโหว่ควรผ่าตัดเมื่ออายุ 9 เดือน ถึง 1 ขวบครึ่ง จากนั้น ต้องดูและสุขภาพช่องปากและฟัน อาจต้องทำผ่าตัดเหงือก จัดฟัน และฝึกพูดอย่างต่อเนื่อง หากได้รับการผ่าตัดช้า จะทำให้ยากต่อการฝึกพูดให้ชัดเจนเหมือนคนปกติ เนื่องจากเด็กติดการพูดออกเสียงเหมือนตอนที่เพดานยังโหว่
  ********************************************** 10 มีนาคม 2549
 • แหล่งข่าวโดย.... สำนักสารนิเทศ
  ผู้จัดทำ....
  [10/มี.ค/2549]