รมว.สธ.เยี่ยมชมเซ็นทรัลแลป โคราช

  • นายแพทย์มงคล ณ สงขลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นเยี่ยมชมเซ็นทรัลแลป ซึ่งเป็นศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์ ที่อยู่นอกโรงพยาบาล ในโครงการพัฒนาโรงพยาบาล "บริการประทับใจ ไร้ความแออัด พัฒนาเครือข่าย" ของจังหวัดนครราชสีมา ช่วยให้ผู้ป่วยเรื้อรังที่ต้องเจาะเลือดเป็นประจำก่อนไปพบแพทย์ตามนัด ใช้บริการได้สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องรอรับผล และไม่ต้องรอคิวที่โรงพยาบาล
    ************************************** 15 มกราคม 2551
  • แหล่งข่าวโดย.... สำนักสารนิเทศ
    ผู้จัดทำ.... ฝ่ายข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ กลุ่มสารนิเทศ
    [15/ม.ค/2551]