สสจ.กาญจนบุรี แนะนำประชาชนเรื่องหลักการใช้ยา


นพ.บุญนำ ชัยวิสุทธิ์ สสจ.กาญจนบุรี แนะนำประชาชนเรื่องหลักการใช้ยาที่ถูกต้อง วิธีสังเกตวันผลิต หรือวันหมดอายุของยา และข้อควรปฏิบัติในการใช้ยาอย่างถูกต้อง เพื่อลดอันตรายและผลข้างเคียงจากการใช้ยา โดยทั่วไปยาเม็ดจะมีอายุประมาณ 5 ปี นับจากวันผลิตยา ยาฉีด/ยาน้ำ/ยาใช้ภายนอก จะมีอายุประมาณ 3 ปี นับจากวันผลิตยา ยาหยอดหู/ยาหยอดตา จะระบุวันหมดอายุบนฉลากยา แต่เมื่อเปิดใช้แล้วจะมีอายุไม่เกิน 1 เดือน วันผลิตยามักเขียวว่า Mig. หรือ Mfd. เช่น Mig. 05/01/07 หมายถึง ยานี้ผลิตเมื่อวันที่ 5 เดือนมกราคม พ.ศ. 2550 วันหมดอายุ มักเขียนว่า Exp. หรือ EXd. หรือ Used before เช่น Exp. 18/04/09 หมายถึง ยานี้จะหมดอายุ ในวันที่ 18 เดือนเมษายน พ.ศ. 2552

นพ.สสจ.กาญจนบุรี กล่าวแนะนำประชาชนถึงข้อปฏิบัติในการใช้ยาอย่างถูกต้องว่าก่อนใช้ยาทุกครั้งต้องอ่านฉลากยาให้แน่ใจ ไม่ควรใช้ยาที่มีฉลากเลอะเลือน หรืออ่านไม่ชัด หรือไม่มีฉลาก ยาที่เก็บไว้นานจนสี กลิ่น และรสเปลี่ยนไป หรือยาที่หมดอายุห้ามนำไปใช้ ไม่ควรรับประทานยาหลายๆ ขนาน พร้อมๆ กัน โดยไม่ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร นอกจากนี้ในการรับประทานยาควรใช้น้ำดื่มธรรมดา และควรปฎิบัติตามคำแนะนำในฉลากอย่างเคร่งครัด


แหล่งข่าวโดย » งานสุขศึกษา สสจ.กาญจนบุรี 
[มีนาคม อังคาร 4,พ.ศ 2551 12:07:04] 

  ลิขสิทธิ์ โดย สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2553 © 2010 |