รพ.เลิดสินรักษานิ้วล็อกฟรี

 • โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

  จัดงานครบรอบวันสถาปนา โรงพยาบาลเลิดสิน 58 ปี วันที่ 28 มิถุนายน นี้

  ทางโรงพยาบาล มีกิจกรรมทางศาสนา นิทรรศการทางการแพทย์ และบริการฟรี
  ตรวจวัดความดันโลหิตและเปิดบริการตรวจสุขภาพราคาพิเศษ เช่น การตรวจเลือด เบาหวาน
  ไขมัน ไต เอ็กซเรย์ปอด หรือ ตรวจมะเร็งปากมดลูก ราคาเพียง 58 บาทต่อรายการ

  โครงการบริการรักษาโรคนิ้วล็อคฟรี 58 ราย
  โดยผูป่วยต้องเข้ารับการตรวจกับแพทย์ผู้รักษาในวัน จันทร์,อังคาร,และพฤหัสบดี

  เวลา 08.00 - 12.00 น.เพื่อนัดเข้าโครงการฯและทำการรักษาต่อไป
 • แหล่งข่าวโดย.... สำนักสารนิเทศ

  [28/มิ.ย/2550]