ผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมาร่วมต้อนรับรมว.สาธารณสุข ในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ“สร้างหลักประกันสุขภาพชุมชนเขตนครชัยบุรินทร์”

  • เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2554 นายแพทย์ธีรพล โตพันธานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ร่วมต้อนรับ นายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในโอกาสที่เดินทางเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ“สร้างหลักประกันสุขภาพชุมชนเขตนครชัยบุรินทร์” ซึ่งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมาได้ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา จัดขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมา พร้อมกันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ไปเยี่ยมชมการจัดบริการของโรงพยาบาลหัวทะเล และศูนย์แพทย์ชุมชนหัวทะเล ซึ่งเป็นสถานพยาบาลในเครือข่ายของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา


  • แหล่งข่าวโดย.... งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มภารกิจด้านการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสี

    [20/ธ.ค/2554]