ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลอุดรธานีร่วมกับชุมชนคลองเจริญ๑ รณรงค์ให้ความรู้สารไอโอดีนแก่ประชานในชุมชนสนองพระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

  •  


    วันที่ ๒๓ กรกาคม ๒๕๕๔ นายธนกร จินวงษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลอุดรธานี นายเพชร สาเจริญ ประธานชุมชนคลองเจริญ ๑ ได้ร่วมกันให้ความรู้เรื่องสารไอโอดีนแก่ประชาชนในชุมชนสนองพระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดยมีการจัดประชุมให้ความรู้และออกเดินรณรงค์ไปตามถนนสายสำคัญๆ ในเขตชุมชนคลองเจริญ ๑  ทั้งแจกเอกสารและสาธิตอาหารที่มีสารไอโอดีน นายธนกร จินวงษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลอุดรธานีกล่าวว่าสารไอโอดีนมีความจำเป็นต่อร่างกายมีส่วนสำคัญในการสร้างฮอร์โมนของต่อมไทรอยด์ทำหน้าที่ควบคุมอวัยวะต่างๆของร่างกายให้ทำงานได้ตามปกติโดยการกระตุ้นให้เกิดการเจริญเติบโตและพัฒนาการของร่างกายโดยเฉพาะระบบสมองและประสาทความต้องการสารไอโอดีนของแต่ละคนคนปกติต้องการสารไอโอดีนวันละ๑๕๐-๒๐๐ไมโครกรัมหญิงมีครรภ์ให้นมบุตรต้องการสารไอโอดีนวันละ๑๗๕-๒๐๐ไมโครกรัมเด็กอายุตํ่ากว่าเดือนต้องการสารไอโอดีนวันละ๔๐-๙๐ไมโครกรัมอาหารที่มีสารไอโอดีนอาหารที่มาจากทะเลทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นพืชสัตว์เช่นปลาทะเลสาหร่ายทะเลกุ้งหอยปูฯลฯ โรคที่เกิดจากการขาดสารไอโอดีนผู้ใหญ่เป็นโรคคอพอกมีอาการอ่อนเพลียง่วงซึมเหนื่อยง่ายปวดเมื่อยร่างกายถ้าเป็นมากคอจะโตเด็กและวัยรุ่นทำให้ความเจริญทางสมองสติปัญญาและการเจริญเติบโตของร่างกายและจิตใจช้าหญิงมีครรภ์แม่ที่ขาดไอโอดีนในระหว่างตั้งครรภ์จะทำให้แท้งเด็กตายขณะคลอดหรือมีความพิการแต่กำเนิดที่เรียกว่าโรคเอ๋อมีอาการคือรูปร่างเตี้ยแคระแกรนเจริญเติบโตช้าสติปัญญาเสื่อมเป็นใบ้หูหนวกขาแข็งกระตุกตาเหล่ทารกแรกเกิดมีอาการทางสมองทำให้เกิดภาวะปัญญาอ่อนไม่สามารถแก้ไขได้

  • แหล่งข่าวโดย.... สำนักสารนิเทศ

    [25/ก.ค/2554]