กบข. เอื้อสมาชิกมีบ้านเป็นของตนเอง แนะเลือกรับสิทธิพิเศษได้จากสวัสดิการบ้าน

 • กบข. แนะสมาชิกที่ต้องการมีบ้านเป็นของตนเอง สามารถเลือกรับสิทธิพิเศษได้จากสวัสดิการที่อยู่อาศัยหลากหลายโครงการ

  นางสาววริยา ว่องปรีชา รองเลขาธิการสายบริหารงานสมาชิก รักษาการ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่า จากการที่รัฐบาลได้ออกมาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รวมถึงเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยให้ผู้ที่ซื้อบ้านในปีนี้สามารถนำเงินต้นมาลดหย่อนภาษีได้ในอัตราสูงสุดถึง 300,000 บาท ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยยังคงตัวอยู่ในระดับต่ำ จึงนับว่าเป็นโอกาสดีของผู้ที่กำลังต้องการมีบ้านหรือที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองให้ได้มีการลงทุนที่เสริมความมั่นคงให้กับชีวิต ที่ผ่านมา กบข. เองก็ได้ริเริ่มและสานต่อโครงการสวัสดิการที่มอบโอกาสและสิทธิประโยชน์ด้านที่อยู่อาศัยให้กับสมาชิกมาอย่างต่อเนื่อง

  ล่าสุด สมาชิก กบข. สามารถใช้สิทธิในโครงการบ้าน บสก. เพื่อสมาชิก กบข. ในการเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์มือ 2 พร้อมรับส่วนลดพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยว อาคารพาณิชย์ ห้องชุดหรือคอนโดมิเนียม ซึ่งทั้งหมดเป็นทรัพย์สินรอการขายของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด หรือ บสก. และหากสมาชิกตกลงซื้อด้วยเงินสดก็จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ทุกรายการอีกด้วย โดยโครงการดังกล่าวจะเปิดให้บริการสมาชิกไปจนถึงวันที่ 30 ธันวาคมศกนี้

  นอกจากนี้ ยังมีสวัสดิการที่รองรับความต้องการด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัยให้กับสมาชิกอีก 2โครงการ คือ โครงการบ้าน ธอส. – กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 6 และโครงการสวัสดิการธนาคารนครหลวงไทย ที่พร้อมสนับสนุนด้านสินเชื่อเพื่อการมีบ้านของสมาชิก ด้วยการมอบดอกเบี้ยอัตราพิเศษเพื่อการซื้อ ต่อเติม และไถ่ถอนจำนองที่ดิน หรืออาคารให้กับข้าราชการสมาชิก กบข. กว่าหนึ่งล้านคน โดยสิทธิพิเศษนี้ยังครอบคลุมถึงข้าราชการที่ไม่ได้เป็นสมาชิก กบข. แต่อยู่ภายในสังกัดเดียวกันกับสมาชิก กบข. ให้สามารถใช้บริการสวัสดิการโครงการดังกล่าวได้ด้วยเช่นกัน ซึ่งจนถึงปัจจุบันพบว่าตั้งแต่ต้นปี 2552 ที่ผ่านมา มีสมาชิกตอบรับเข้าร่วมโครงการแล้วคิดเป็นวงเงินสินเชื่อรวมกว่า 6,000 ล้านบาท

  ทั้งนี้ สมาชิก กบข. สามารถติดตามเงื่อนไขสวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับด้านที่อยู่อาศัย รวมถึงสวัสดิการอื่นๆ ได้เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ กบข. www.gpf.or.th เมนูสวัสดิการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก กบข. โทร.1179 กด 6
  ______________________
  ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก กบข. โทร. 1179 กด 6 member@gpf.or.th / www.gpf.or.th

 • แหล่งข่าวโดย.... ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก กบข.

  [4/พ.ย/2552]