ขยับกายสบายชีวี

  • นายมานิต นพอมรบดี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานเปิดงาน “ขยับกายสบายชีวี ด้วยท่าฤาษีดัดตน” เป็นการรวมพลังคนรักภูมิปัญญาไทย 2,552 คน ร่วมฝึกกายบริหารแบบไทยด้วยท่าฤาษีดัดตน เพื่อให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญออกกำลังกาย ในโอกาสฉลอง 200 ปี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท ที่สนามกีฬากระทรวงสาธารณสุข ****** เมษายน 2552

  • แหล่งข่าวโดย.... สำนักสารนิเทศ

    [8/ม.ย/2552]