นายกฯ ขีดเส้น ก.พ.เร่งบรรจุข้าราชการ 2.4 หมื่นตำแหน่ง แก้ปัญหาว่างงาน

 • นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า การประชุม ครม. วานนี้ (24 ก.พ.) นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐ-มนตรี กำชับให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.) เร่งบรรจุข้าราชการจำนวน 24,323 ตำแหน่ง แทนตำแหน่งที่ว่าง ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 เม.ย.นี้ หรืออาจต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 1 พ.ค.นี้ เพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงาน

  “ที่ประชุม ครม.นายกฯ ได้กำชับให้ ก.พ. ดูแลการบรรจุข้าราชการ 2.4 หมื่นตำแหน่งด้วยตัวเอง เพราะจะเกิดความคล่องตัว รวดเร็วกว่าการให้กระทรวงต่างๆ บรรจุข้าราชการ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่ต้องการแก้ไขปัญหาการว่างงาน” นายพุทธิพงษ์กล่าว

  ทั้งนี้ ก.พ.ได้รายงานให้ที่ประชุม ครม.ทราบว่าตำแหน่งที่ว่างมากที่สุด 20 อันดับแรก คือ 1.เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1,779 ตำแหน่ง 2.แพทย์ จำนวน 1,653 ตำแหน่ง 3.นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1,447 ตำแหน่ง 4.พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1,302 ตำแหน่ง 5. เจ้าพนักงานสาธารณสุข จำนวน 919 ตำแหน่ง

  6.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 856 ตำแหน่ง 7.เจ้าหนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 788 ตำแหน่ง 8.นายช่างโยธา 732 ตำแหน่ง 9.นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จำนวน 711 ตำแหน่ง 10.เจ้าหนักงานปกครอง จำนวน 579 ตำแหน่ง 11.นิติกร จำนวน 548 ตำแหน่ง 12.นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 525 ตำแหน่ง 13.นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 442 ตำแหน่ง

  14.วิศวกรโยธา จำนวน 418 ตำแหน่ง 15.เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ จำนวน 351 ตำแหน่ง 16.พยาบาลเทคนิค จำนวน 311 ตำแหน่ง 17.นักวิชาการการเงินและบัญชี จำนวน 310 ตำแหน่ง 18. เจ้าพนักงานป่าไม้ จำนวน 304 ตำแหน่ง 19.ทันตแพทย์ จำนวน 302 ตำแหน่ง และ 20.นายช่างชลประทาน จำนวน 262 ตำแหน่ง

  ทั้งนี้ หากจำแนกเป็นรายตำแหน่งว่างในกระทรวงกระทรวงสาธารณสุข จะมีมากที่สุด 7,000 ตำแหน่ง รองลงมาเป็นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย ใกล้เคียงกันประมาณ 3,000 ตำแหน่ง ตำแหน่งที่ว่างจำนวน 2.4 หมื่นตำแหน่ง เป็นตำแหน่งที่เกิดจากการเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2551 เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2551 จำนวน 3,243 ตำแหน่ง

  สั่งบรรจุให้เสร็จภายในสิ้นเม.ย.นี้

  นายพุทธิพงษ์ ระบุว่า การบรรจุข้าราชการครั้งนี้ทาง ก.พ.จะเป็นศูนย์กลางเพื่อสนับสนุนการสรรหาบุคลากร โดยระยะแรกจะสอบภาค ข และภาค ค สำหรับผู้ที่สอบผ่านภาคก แล้ว ในสายงานที่มีตำแหน่งว่างอยู่ในหลายๆ ส่วนราชการ คาดว่าจะมีผู้สอบผ่านขึ้นทะเบียนที่พร้อมสำหรับการเรียกไปบรรจุแต่งตั้งบุคคลในตำแหน่งว่างให้ส่วนราชการต่างๆ ได้ภายใน สิ้นเดือน เม.ย.นี้

  หลังจากวันที่ 30 เม.ย.นี้ ที่ประชุม ครม.สั่งให้ส่วนราชการรายงานผลการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลในประเภท ตำแหน่ง สายงาน และระดับตำแหน่ง ในช่วงระหว่างวันที่ 11 ธ.ค. 2551 ถึง 23 ก.พ. 2552 และช่วงระหว่างวันที่ 24 ก.พ. 2552 ถึง 30 เม.ย. 2552 พร้อมทั้งแจ้งบัญชีตำแหน่งที่ว่างในส่วนที่เหลืออยู่ ณ วันที่ 1 พ.ค.นี้ ไปยังสำนักงาน ก.พ. เพื่อดำเนินการต่อไป


 • แหล่งข่าวโดย.... เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ

  [25/ก.พ/2552]