กรมการแพทย์ จัดโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและผู้สูงอายุ
  • กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กำหนดออกหน่วยบริการทางการแพทย์ เพื่อแก้ปัญหาคนพิการ และผู้สูงอายุ แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว

    นายแพทย์บุญเติม ตันสุรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เปิดเผยว่า กรมการแพทย์ โดยศูนย์การแพทย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำโครงการ กรมการแพทย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ ปี 2551 เพื่อให้บริการเชิงรุกและอำนวยความสะดวก ด้วยระบบหน่วยเคลื่อนที่ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคข้อเข่าเสื่อม โดยมีการตรวจคัดกรอง จดทะเบียนรับรองความพิการทุกประเภท ฟื้นฟูสมรรถภาพ ผลิตซ่อมแซมขาเทียม รองเท้าคนพิการ มอบอุปกรณ์ช่วยความพิการ ตรวจการได้ยินและมอบเครื่องช่วยฟัง ตรวจสายตา ทำฟัน และตรวจคัดกรองโรคข้อเข่าเสื่อม

    ซึ่งกำหนดออกหน่วยบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ที่สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย โดยในวันที่ 28 มกราคม 2551 จะเปิดให้บริการสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ อำเภอศรีสัชนาลัย อำเภอทุ่งเสลี่ยม อำเภอศรีนคร และอำเภอสวรรคโลก ในวันที่ 29 มกราคม 2551 ให้บริการสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ อำเภอบ้านด่านลานหอย อำเภอเมือง อำเภอคีรีมาศ อำเภอศรีสำโรง และอำเภอกงไกรลาศ

  • แหล่งข่าวโดย.... กรมประชาสัมพันธ์

    [22/ม.ค/2551]