โรงพยาบาลอุดรธานี รณรงค์ให้ความรู้สารไอโอดีนแก่ประชาชนในชุมชนสนองพระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

   ที่ชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี พื้นที่รับชอบของเครือข่ายโรงพยาบาลอุดรธานี นายแพทย์มนัส กนกศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี   ได้สั่งการให้ศูนย์สุขภาพชุมชนจำนวน ๓ ศูนย์และเครือข่ายของโรงพยาบาลอุดรธานี ได้ร่วมกันให้ความรู้เรื่องสารไอโอดีนแก่ประชาชนในชุมชนสนองพระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดยมีการจัดประชุมให้ความรู้และออกเดินรณรงค์ไปตามถนนสายสำคัญๆ ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ทั้งแจกเอกสารและสาธิตอาหารที่มีสารไอโอดีน นายแพทย์มนัส กนกศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี   กล่าวว่าสารไอโอดีนมีความจำเป็นต่อร่างกายมีส่วนสำคัญในการสร้างฮอร์โมนของต่อมไทรอยด์ทำหน้าที่ควบคุมอวัยวะต่างๆของร่างกายให้ทำงานได้ตามปกติโดยการกระตุ้นให้เกิดการเจริญเติบโตและพัฒนาการของร่างกายโดยเฉพาะระบบสมองและประสาทความต้องการสารไอโอดีนของแต่ละคนคนปกติต้องการสารไอโอดีนวันละ  ๑๕๐-๒๐๐ไมโครกรัมหญิงมีครรภ์ให้นมบุตรต้องการสารไอโอดีนวันละ ๑๗๕-๒๐๐ไมโครกรัมเด็กอายุตํ่ากว่า เดือนต้องการสารไอโอดีนวันละ ๔๐-๙๐ไมโครกรัมอาหารที่มีสารไอโอดีนอาหารที่มาจากทะเลทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นพืชสัตว์เช่นปลาทะเลสาหร่ายทะเลกุ้งหอยปูฯลฯ โรคที่เกิดจากการขาดสารไอโอดีนผู้ใหญ่เป็นโรคคอพอกมีอาการอ่อนเพลียง่วงซึมเหนื่อยง่ายปวดเมื่อยร่างกายถ้าเป็นมากคอจะโตเด็กและวัยรุ่นทำให้ความเจริญทางสมองสติปัญญาและการเจริญเติบโตของร่างกายและจิตใจช้าหญิงมีครรภ์แม่ที่ขาดไอโอดีนในระหว่างตั้งครรภ์จะทำให้แท้งเด็กตายขณะคลอดหรือมีความพิการแต่กำเนิดที่เรียกว่าโรคเอ๋อมีอาการคือรูปร่างเตี้ยแคระแกรนเจริญเติบโตช้าสติปัญญาเสื่อมเป็นใบ้หูหนวกขาแข็งกระตุกตาเหล่ทารกแรกเกิดมีอาการทางสมองทำให้เกิดภาวะปัญญาอ่อนไม่สามารถแก้ไขได้
     อนิรุทธิ์ โพธ์เพชรเล็บ   ข่าว/ภาพ   ทันตแพทย์หญิงสุปราณี   เอี่ยมรักษา   รองผู้อำนวยการด้านประชาสัมพันธ์ หัวหน้ากองบรรณาธิการ

แหล่งข่าวโดย » สำนักสารนิเทศ 
[สิงหาคม เสาร์ 31,พ.ศ 2556 15:53:27] 
พิมพ์ข่าว

  ลิขสิทธิ์ โดย สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2553 © 2010 |