โรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบเงิน สมทบทุนสร้างอาคารรังสีรักษาฯ หรือศูนย์มะเร็ง กว่า 63 ล้านบาท จาก หลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก


   

   

   

 หลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก มอบเงินกว่า 63 ล้านบาท ให้แก่ศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลขอนแก่น

 
     วันที่ 14 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา พระโสภณวิสุทธิคุณ (หลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก) เจ้าอาวาสวัดป่าวิเวกธรรม จังหวัดขอนแก่น มอบเงินจำนวน 63,324,182.92 บาท ให้แก่โรงพยาบาลขอนแก่น โดยนายแพทย์วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น และคณะผู้บริหาร ร่วมรับมอบเงินจำนวนนี้ เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารรังสีรักษาหลวงปู่ บุญเพ็ง กัปปโก หรือศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลขอนแก่น ณ กุฏิหลวงปู่ วัดป่าวิเวกธรรม
 
     “อาคารรังสีรักษาหลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก” หรือศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลขอนแก่น ได้ก่อเกิดมาจากที่ โรงพยาบาลขอนแก่นได้ตระหนักถึงความสำคัญและปัญหาของผู้ป่วยมะเร็งที่มีปริมาณมากขึ้น ต้องรอคิวฉายแสงนาน ส่งผลให้มะเร็งรุกราม ขยายตัวมากขึ้น ซึ่งได้ส่งผลต่อสภาวะจิตใจ และโรคของผู้ป่วยมะเร็ง โรงพยาบาลขอนแก่นจึงจะจัดตั้งศูนย์มะเร็งขึ้น  และผู้ป่วยมะเร็งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะได้รับบริการรังสีรักษาได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น ด้วยความเมตตาจากพระเดชพระคุณโสภณวิสุทธิคุณ (หลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก) ให้การสนับสนุนปัจจัย และเป็นหลักในการรวมจิตรวมใจจากผู้มีจิตศรัทธาในการร่วมบริจาคเงินในการก่อสร้างอาคาร จึงตั้งชื่ออาคารหลังนี้ว่า “อาคารรังสีรักษาหลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก” 
นอกจากตัวอาคารที่ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากแล้ว ศูนย์มะเร็งแห่งนี้ยังขาดครุภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์อีกเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ ศูนย์มะเร็งยังเปิดรับบริจาคทุนทรัพย์เพื่อซื้ออุปกรณ์ดังกล่าว หากผู้มีจิตศรัทธาประสงค์จะบริจาคเงินหรืออุปกรณ์ฯ ติดต่อได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป โรงพยาบาลขอนแก่น โทร. 043 – 336789 ต่อ 1197 หรือ 043 – 236042 หรือโอนเงินเข้าบัญชี...
 
บัญชีออมทรัพย์ “กองทุนก่อสร้างอาคารรังสีรักษา หลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก”
     - ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาขอนแก่น เลขที่บัญชี  511 - 402734 - 4
     - ธนาคารกรุงเทพ สาขาขอนแก่น เลขที่บัญชี 260 - 575777 – 8
     - ธนาคารกรุงเทพ สาขาหน้าเมือง เลขที่บัญชี 521 - 414295 – 1
     - ธนาคารกรุงไทย สาขาขอนแก่น เลขที่บัญชี 405 - 0 - 62597 - 0 
     - ธนาคารออมสิน สาขาประตูน้ำขอนแก่น เลขที่บัญชี 300009457668 
บัญชีกระแสรายวัน “หลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก เพื่อสร้างอาคารรังสีรักษา”
     - ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนศรีจันทร์ เลขที่บัญชี 428 - 1 - 00911 - 2 
 
ภาพ : งานเวชนิทัศน์
ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ

แหล่งข่าวโดย » ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป โรงพยาบาลขอนแก่น 
[มิถุนายน พุธ 19,พ.ศ 2556 11:51:37] 
พิมพ์ข่าว

  ลิขสิทธิ์ โดย สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2553 © 2010 |