โรงพยาบาลหนองคายจัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะการป้องกันอัคคีภัย


 


โรงพยาบาลหนองคายจัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะการป้องกันอัคคีภัย

 


       

         โรงพยาบาลหนองคายจัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะการป้องกันอัคคีภัยและการดับเพลิง สำหรับบุคลากร ประจำปี 2556 โดยโรงพยาบาลหนองคายเน้นบุคลากรที่บรรจุหม่ เพื่อให้ได้รู้ถึงขั้นตอนการระงับอัคคีภัย รู้จักใช้อุปกรณ์ต่างๆได้ถูกต้อง เพื่อป้องกันการสูญเสียทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็นชีวิตของเจ้าหน้าที่หรือผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลหนองคายและผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการ และบุคลากรได้ตระหนักถึงภัยจากอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในโรงพยาบาลหนองคาย 

ภาพ/ข่าว  :  ปัญญา กุพันลำ

 

แหล่งข่าวโดย » งานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลหนองคาย 
[มิถุนายน ศุกร์ 7,พ.ศ 2556 20:57:51] 
พิมพ์ข่าว

  ลิขสิทธิ์ โดย สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2553 © 2010 |