จังหวัดมหาสารคาม เปิดพื้นที่บางส่วนของตลาดไนท์บาซ่า ให้เป็นถนนเด็กเดิน


จังหวัดมหาสารคาม เปิดพื้นที่บางส่วนของตลาดไนท์บาซ่า ให้เป็นถนนเด็กเดิน เพื่อสร้างกิจกรรม ร้อง เล่น เต้น โชว์ เป็นเวทีสร้างสรรค์ สำหรับเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม พื้นที่บางส่วน ของตลาดไนท์บาซ่า อำเภอเมืองมหาสารคาม ถูกจัดให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็ก และเยาวชน ถนนเด็กเดินจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1 ซึ่งสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม พร้อมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม ตลอดจนเครือข่ายภาคประชาชน และภาคเอกชน ได้เปิดพื้นที่ ร้อง เล่น เต้น โชว์ สำหรับเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม โดยมีทั้งการแสดงบนเวที การวาดภาพ ระบายสี การเขียนความฝันบนต้นไม้หัวใจ นิทรรศการและการเล่นเกมส์ที่หลากหลาย นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า กิจกรรมสร้างสรรค์ถนนเด็ก เป็นการสนับสนุนและระดมพลังเยาวชนสร้างพื้นที่ที่ดี เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มาใช้ประโยชน์ร่วมกัน สร้างพัฒนาการตั้งแต่วัยเด็กและสร้างความอบอุ่นในครอบครัว โดยที่โครงการวิจัย Child Watch สถาบันรามจิตติได้ศึกษาสถานการณ์เด็กไทยทั่วประเทศ พบว่าจังหวัดมหาสารคาม เป็นจังหวัดที่มีระบบคุ้มครองเด็กดี จึงพร้อมสนับสนุนการสร้างพื้นที่ที่ดีสำหรับเด็กให้มากขึ้นในจังหวัดมหาสารคาม กิจกรรม ร้อง เล่น เต้น โชว์ ในถนนเด็กเดิน กำหนดจัดเดือนละ 1 ครั้ง ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กันยายน 2556 รวม 5 ครั้ง หมุนเวียนจัดใน 5 อำเภอนำร่อง คือ อำเภอเมืองมหาสารคาม เป็นพื้นที่ดำเนินการหลักร่วมกับอำเภอกันทรวิชัย อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย เป็นพื้นที่ดำเนินการหลัก ร่วมกับอำเภอยางสีสุราช และ อำเภอนาดูน อำเภอแกดำ เป็นพื้นที่ดำเนินการหลัก ร่วมกับอำเภอวาปีปทุม อำเภอเชียงยืนเป็นพื้นที่ดำเนินการหลักร่วมกับอำเภอชื่นชมและอำเภอโกสุมพิสัย และอำเภอนาเชือก เป็นพื้นที่ดำเนินการหลัก ร่วมกับอำเภอบรบือและอำเภอกุดรัง
แหล่งข่าวโดย » สำนักสารนิเทศ 
[มิถุนายน จันทร์ 3,พ.ศ 2556 08:44:54] 
พิมพ์ข่าว

  ลิขสิทธิ์ โดย สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2553 © 2010 |