สาธารณสุขพิษณุโลกเข้มตรวจน้ำมันทอดซ้ำ 

 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกออกตรวจคุณภาพน้ำมันทอดซ้ำ
      วิถีการดำรงชีวิตของคนไทยในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปมาก ส่วนใหญ่มักไม่มีเวลาปรุงอาหารรับประทานเอง ดังนั้น การรับประทานอาหารนอกบ้านหรือการเลือกซื้ออาหารสำเร็จรูปกลับไปรับประทานที่บ้านจึงเป็นเรื่องปกติในปัจจุบัน และอาหารประเภททอดก็เป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ การเลือกใช้ประเภทของน้ำมันและระยะเวลาที่ใช้ในการทอดอาหารจึงมีความสำคัญและมีผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภค หากต้องพึ่งพาอาหารประเภททอดเหล่านี้ โดยน้ำมันปรุงอาหารที่จำหน่ายมีแหล่งที่มาต่างกัน รายละเอียดดังนี้
                1. น้ำมันจากไขมันสัตว์ คือ น้ำมันจากสัตว์ที่ใช้กันทั่วไปได้มาจาก ไขมันหมู ไขมันไก่ เป็นต้น โดยน้ำมันจากไขมันสัตว์มีกรดไขมันอิ่มตัวค่อนข้างสูงกว่าน้ำมันพืช ซึ่งไขมันประเภทอิ่มตัวจะไปเร่งการเกาะตัวของเกร็ดเลือด ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดปัญหาหลอดเลือดอุดตันนำไปสู่การเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตาย และอัมพฤกษ์หรืออัมพาตได้
                2. น้ำมันจากพืช คือ น้ำมันที่ได้จากพืชชนิดต่างๆ เช่น เมล็ดถั่วเหลือง เมล็ดข้าวโพด เมล็ดดอกทานตะวัน เมล็ดปาล์ม เป็นต้น โดยน้ำมันจากพืชมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวค่อนข้างสูงกว่าน้ำมันจากไขมันสัตว์ ซึ่งไขมันประเภทไม่อิ่มตัวจะย่อยง่าย ร่างกายสามารถนำไปใช้ในการสร้างเซลล์ต่างๆได้ และยังช่วยลดโคเลสเตอรอลในเลือดได้
กรดไขมันแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
                - กรดไขมันแบบอิ่มตัว เช่น น้ำมันปาล์ม น้ำมันหมู ซึ่งน้ำมันประเภทนี้จะเป็นไขง่าย ทนความร้อน ความชื้น อากาศได้ดี เหมาะสำหรับการทอดที่ใช้เวลานานๆ ได้แก่ ทอดไก่ ทอดเฟรนฟราย ทอดกล้วย เป็นต้น
                - กรดไขมันแบบไม่อิ่มตัว เช่น น้ำมันเมล็ดดอกทานตะวัน น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันรำข้าว ซึ่งน้ำมันประเภทนี้จะไม่เป็นไขง่าย ย่อยง่ายร่างกายสามารถนำไปใช้ในการสร้างเซลล์ต่างๆได้ เหมาะสำหรับใช้ผัดหรือใช้ทอดอาหารที่ไม่ต้องใช้เวลานานๆ เช่น ผัดผัก เป็นต้น
                เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจตัวอย่างน้ำมันทอดซ้ำในปี 2555 จำนวนทั้งหมด 5,995 ตัวอย่างพบว่าไม่ได้มาตรฐานคิดเป็น 9.91 % โดยส่วนมากจะเป็นน้ำมันทอดไก่ ทอดแคบหมู ทอดมันฝรั่ง และในส่วนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ได้ทำการตรวจตัวอย่างน้ำมันทอดซ้ำโดยมีผลการตรวจย้อนหลัง 4 ปี เพื่อได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงดังนี้

ปี
จำนวนตัวอย่างทั้งหมด
ได้มาตรฐาน
ตกมาตรฐาน
หมายเหตุ
2553 (ข้อมูล 1 ปี)
326
315 ตัวอย่าง (96.63%)
 11 ตัวอย่าง (3.37 %)
จากข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ปี 53 – 56 จังหวัดพิษณุโลกมีแนวโน้มในการตรวจพบสาร โพลาร์ในน้ำมันทอดซ้ำมากขึ้น
2554 (ข้อมูล 1 ปี)
203
176 ตัวอย่าง (86.7%)
 27 ตัวอย่าง (13.30 %)
2555 (ข้อมูล 1 ปี)
448
382 ตัวอย่าง (85.27%)
66 ตัวอย่าง (14.73 %)
2556 (ข้อมูล 6เดือน)
198
129 ตัวอย่าง (65.15%)
69 ตัวอย่าง (34.85 %)

                สำหรับโทษทางกฎหมายกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวง 2 ฉบับ ดังนี้
                - ฉบับแรก (ฉบับที่ 283) พ.ศ.2547 เรื่อง กำหนดปริมาณสารโพลาร์ในน้ำมันที่ใช้ทอดหรือประกอบอาหารเพื่อจำหน่าย มีสาร
โพลาร์เกินร้อยละ 25 ของน้ำหนัก ต้องได้รับโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 6 พ.ย. 47
               - ฉบับที่สอง (ฉบับที่ 347) พ.ศ.2555 เรื่อง วิธีการผลิตอาหารที่ใช้น้ำมันทอดซ้ำ โดยผู้ผลิตอาหารหรือผู้ขายที่ใช้มันน้ำมันทอดซ้ำ   ซึ่งมีสารโพลาร์เกินร้อยละ 25 ของน้ำหนัก ต้องได้รับโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 มี.ค.56 
                สุดท้ายนี้หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหารกลุ่ม 2 มีเกร็ดความรู้มาฝากให้ผู้บริโภค ในการเลือกซื้อ เลือกบริโภคอาหารที่ใช้น้ำมันทอดซ้ำ โดยมีหลักเกณฑ์ง่ายๆ หากน้ำมันที่มีลักษณะดังนี้ กลิ่นเหม็นหืน เหนียวข้น สีดำ เกิดฟอง ควัน เหม็นไหม้ ควรหลีกเลี่ยงทันที ในการทอดแต่ละครั้งไม่ควรใช้ไฟแรงหรือทอดอาหารจำนวนมากจนเกินไป และควรเลือกน้ำมันให้ถูกกับประเภทของอาหาร และในวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2556 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกรวมพลังกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นออกตรวจคุณภาพและประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงโทษภัยของน้ำมันทอดซ้ำในตลาดเทศบาล 1 – 6 ของจังหวัดพิษณุโลก โดยเวลา 15.00 น.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลงพื้นที่ตลาดบ้านคลอง หากผู้บริโภคท่านใดมีข้อสงสัย ต้องการสอบถามข้อมูล หรือร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ไม่ได้มาตรฐาน สามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก โทรศัพท์ 055-225078 , 055-252052 ต่อ 810-812

แหล่งข่าวโดย » สำนักสารนิเทศ 
[พฤษภาคม พุธ 29,พ.ศ 2556 11:46:36] 
พิมพ์ข่าว

  ลิขสิทธิ์ โดย สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2553 © 2010 |