นพ.สสจ.ฉะเชิงเทรา นำคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมงานวันข้าราชการพลเรือน ปี 2556


 

          วันที่ 1 เมษายน 2556 เวลา 09.45 น. ณ ศาลาประชาคม นพ.วีรพล นิธิพงศ์ นพ.สสจ.ฉะเชิงเทรา นำคณะ    ข้าราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมงานวันข้าราชการพลเรือน ปี 2556 โดยมี นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา  เป็นประธานอ่านพระบรมราโชวาทของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และมีการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท โดยมี   หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ เข้าร่วมงานจำนวน 500 คน

 

 

 

 

 

 

 

 

ปราโมทย์ ตันดี/ภาพ

สมชาย ห้องทองคำ/ข่าว

 

 


แหล่งข่าวโดย » กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ สสจ.ฉะเชิงเทรา 
[เมษายน จันทร์ 1,พ.ศ 2556 08:01:14] 
พิมพ์ข่าว

  ลิขสิทธิ์ โดย สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2553 © 2010 |