สคร. 5 แนะ ใช้มาตรการ 5 ป. 1 ข. กำจัดยุงลาย                    สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา  เป็นห่วงประชาชนจากสถานการณ์ไข้เลือดออก ปีนี้อาจพบผู้ป่วยไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นไม่เพียงพบโรคในเด็ก แต่ผู้ใหญ่ก็ป่วยเป็นไข้เลือดออกได้ โดยเฉพาะเด็กโต ผู้ใหญ่ และผู้ที่มีน้ำหนักตัวมาก รณรงค์ให้ทุกบ้าน กำจัดลูกน้ำยุงลายก่อนที่จะกลายเป็นตัวยุงเต็มวัยทุกอาทิตย์ แนะใช้หลัก 5 ป. 1 ข. เพื่อกำจัดยุงลาย

  นายแพทย์ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา กล่าวถึงสถานการณ์ไข้เลือดออกว่า ตั้งแต่ต้นปี พบผู้ป่วยไข้เลือดออกทั่วประเทศแล้วกว่า 5,000 รายการพบผู้ป่วยไข้เลือดออกในขณะที่ยังอยู่ในช่วงฤดูหนาวเป็นสัญญาณเตือนว่าแนวโน้มจำนวนผู้ป่วยอาจเพิ่มสูงขึ้นหากสามารถตัดวงจรของยุงลายได้ ก็จะลดจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกได้อาการของผู้ป่วยไข้เลือดออกจะมีไข้สูงอย่างเฉียบพลันติดต่อกันตั้งแต่ 2-7 วันขึ้นไป หน้าแดง อ่อนเพลียมีเลือดออกตามผิวหนังหรือเลือดกำเดาไหลจะไม่มีอาการไอหรือมีน้ำมูกหากไม่ได้เป็นโรคไข้หวัดไปพร้อมกันต้องรีบพาไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยหาโรคไข้เลือดออก
นายแพทย์ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร  กล่าวเพิ่มเติมว่า สามารถนำมาตรการ 5 ป. 1 ข.มาใช้ปราบยุงลาย คือ ป.ที่ 1 ปิดฝาโอ่งหรือภาชนะขังน้ำให้มิดชิด ป.ที่ 2 เปลี่ยนน้ำทุก 7 วัน เช่นน้ำในแจกัน โอ่งน้ำใช้จานรองขาตู้กับข้าว ป.ที่ 3 ปล่อยปลากินลูกน้ำ ในภาชนะ ด้วยปลาหางนกยูงที่กินลูกน้ำยุง ป.ที่ 4 ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมทั้งภายในบ้านและนอกบ้าน และป.ที่ 5 ขอให้เจ้าของบ้านเรือนลงมือปฏิบัติเองจนเป็นนิสัยไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่ และมาตรการ 1 ข. คือ การขัดล้างภาชนะก่อนเปลี่ยนน้ำใหม่ทุกสัปดาห์เพื่อกำจัดไข่ยุงที่เกาะอยู่ภายในภาชนะ ทั้งนี้ ยุงลายตัวเมีย 1 ตัวหลังผสมพันธุ์จะตั้งท้องและวางไข่ได้ตลอดชีวิตครั้งละประมาณ 100 ฟองมีชีวิตอยู่ประมาณ 1 เดือนไข่ยุงทนต่อสภาพความแห้งแล้งได้นานหลายเดือนเมื่อไข่ถูกน้ำท่วมถึงจะฟักตัวกลายเป็นลูกน้ำอย่างรวดเร็วภายในเวลา 20 – 60 นาที

รู้ก่อน รู้ทัน ป้องกันได้


แหล่งข่าวโดย » กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครรา 
[มีนาคม ศุกร์ 29,พ.ศ 2556 11:08:14] 
พิมพ์ข่าว

  ลิขสิทธิ์ โดย สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2553 © 2010 |