โรงพยาบาลอุดรธานีเป็นห่วงสถานการณ์โรคเอดส์ เป็นอันดับหนึ่งของภาคอีสาน 

นายแพทย์มนัส กนกศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี เปิดเผยว่าตนเองเป็นห่วงสถานการณ์โรคเอดส์ในจังหวัดอุดรธานี น่าเป็นห่วงโดยจังหวัดอุดรธานี อยู่ในลำดับที่ ๗ ของประเทศ และเป็นอันดับที่ ๑ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตัวเลขสะสมผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์เฉพาะโรงพยาบาลอุดรธานี ประมาณ ๔,๒๐๐ คน เพิ่มขึ้นปีละ ๓๐๐-๔๐๐ คนต่อปี ในขณะที่มีตัวเลขออกมาแล้วว่าสถานการณ์โรคเอดส์ประเทศไทยมีสูงถึง ๑,๑๐๐,๐๐๐ คน ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงมากเลยทีเดียว ความน่ากลัวของโรคเอดส์อยู่ที่ความไม่รู้ของผู้ที่ติดเชื้อเอดส์และยังแพร่เชื้ออยู่ในขณะนี้ จากการที่กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญในการดำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มาอย่างต่อเนื่อง จนสถานการณ์ความรุนแรงของโรคเอดส์ลดจำนวนลง แม้กระนั้นก็ยังมีอีกหลายคนนิยมมีเพศสัมพันธ์ ที่ไม่ใช่คู่ของตน โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย ส่งผลให้เป็นโรคเพศสัมพันธ์มากขึ้น จะสังเกตจากคลินิกที่รักษาผู้ป่วยที่เป็นกามโรค มีจำนวนผู้ป่วยที่เป็นโรคหนองใน โกโนเรียเพิ่มมากขึ้น โดยเป็นผู้หญิงมากถึง ร้อยละ   ๘๐ สิ่งดังกล่าวสามารถบ่งบอกได้ว่าโรคเอดส์กำลังจะกลับมารุนแรงขึ้นอีกครั้งหากเราไม่ป้องกัน ทั้งนี้เราทุกคนต้องมาช่วยกันรณรงค์ ป้องกันโรคเอดส์อย่างจริงจังโดยเฉพาะ กลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หญิงบริการแฝง อาทิพนักงานบริการ กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย เยาวชนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดร่วมกันขอเชิญชวนให้ประชาชนทุกคนหันมาป้องกันตนเอง รับผิดชอบเมื่อมีเพศสัมพันธ์ด้วยการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง เมื่อมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และขอเชิญชวนให้เข้ารับบริการปรึกษาเรื่องสุขภาพทางเพศ การคัดกรอง ค้นหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เมื่อมีความเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์หรือมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย และโปรดวางใจให้โรงพยาบาลอุดรธานีและเครือข่ายบริการที่เป็นมิตรของเราได้ดูแลทุกคน    อนิรุทธิ์   โพธิ์เพชรเล็บ   ข่าว/ภาพ ทันตแพทย์หญิงสุปราณี เอี่ยมรักษา   หัวหน้ากองบรรณาธิการ รองผู้อำนวยการด้านประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลอุดรธานี

แหล่งข่าวโดย » สำนักสารนิเทศ 
[มีนาคม อังคาร 26,พ.ศ 2556 08:06:30] 
พิมพ์ข่าว

  ลิขสิทธิ์ โดย สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2553 © 2010 |