นพ.ทรงยศ ชัยชนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาารณสุขเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 3 นิเทศงานและตรวจเยี่ยมจังหวัดชัยนาท วันที่ 21 - 22 มีนาคม 2556 นพ.พิทยา  ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ให้การต้อนรับ นพ.ทรงยศ  ชัยชนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 3 ในการนิเทศงานและตรวจเยี่ยมจังหวัดชัยนาท โดยตรวจเยี่ยมฟังบรรยายสรุปที่โรงพยาบาลวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท และตรวจเยี่ยมฟังบรรยายสรุปที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท


แหล่งข่าวโดย » งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท 
[มีนาคม ศุกร์ 22,พ.ศ 2556 15:51:45] 
พิมพ์ข่าว

  ลิขสิทธิ์ โดย สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2553 © 2010 |