นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก นำทีม อสม.ดีเด่นระดับชาติ จ.ตาก เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ


                    

         

        วานนี้ 20 มีนาคม 2556 นายแพทย์พูลลาภ  ฉันทวิจิตรวงศ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก นำทีม อสม.ดีเด่นระดับชาติ จังหวัดตาก ได้แก่ 1. นายสะอาด  ตาคำ อสม.ดีเด่นระดับชาติ สาขาการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และ 2. นายทอมี  กาญจนพันธ์บุญ สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติประจำปี 2556 โดยมีนางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร เป็นประธานในพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ฯ ในครั้งนี้ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ


แหล่งข่าวโดย » ปราณี สารวิทย์ และวิษณุ บัวลอย/งานประชาสัมพันธ์ สสจ.ตาก 
[มีนาคม พฤหัสบดี 21,พ.ศ 2556 15:45:06] 
พิมพ์ข่าว

  ลิขสิทธิ์ โดย สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2553 © 2010 |