ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตพื้นที่เครือข่ายบริการ ที่ ๘ ตรวจราชการและนิเทศงาน พื้นที่จังหวัดนครพนม


ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตพื้นที่เครือข่ายบริการ ที่ ๘

                           ตรวจราชการและนิเทศงาน พื้นที่จังหวัดนครพนม นายแพทย์สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เครือข่ายบริการที่ ๘ พร้อมคณะ ได้ตรวจราชการและนิเทศงาน กระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๕๖ รอบที่ ๑ จังหวัดนครพนม ในระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ โดยมีนายแพทย์พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม นายแพทย์สมคิด สุริยเลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบลนครพนม และคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดนครพนม ร่วมให้การต้อนรับ โดยมีภารกิจในการตรวจราชการคือ
                          ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ ภาคเช้า ผู้ตรวจราชการฯ และคณะรับฟังสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและนิเทศงานภาพรวมของจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ภาคบ่าย เดินทางลงพื้นที่อำเภอนาหว้า ตรวจเยี่ยมและรับฟังสรุปผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุข ณ โรงพยาบาลนาหว้า และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่าพัฒนา โดยมีนายแพทย์ชัยวัฒน์ ดาราสิชฌ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาหว้า และนายสมชาย แสนลัง สาธารณสุขอำเภอนาหว้า พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
                          ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ ผู้ตรวจราชการฯ และคณะ นำเสนอสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนางานสาธารณสุขพื้นที่จังหวัดนครพนม ณ ห้องประชุมชั้น ๕ โรงพยาบาลนครพนม

   


แหล่งข่าวโดย » สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม 
[มีนาคม จันทร์ 18,พ.ศ 2556 09:20:08] 
พิมพ์ข่าว

  ลิขสิทธิ์ โดย สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2553 © 2010 |