รพ.ทับปุด จ.พังงา ต้อนรับทีมประเมินรับรองคุณภาพโรงพยาบาล


 

โรงพยาบาลทับปุด จังหวัดพังงา ต้อนรับทีมประเมินรับรองคุณภาพโรงพยาบาลจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(สรพ.)
          โรงพยาบาลทับปุด อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยนายแพทย์พิสิฐ ยงยุทธ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทับปุด พร้อมเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลทับปุด เตรียมพร้อมเพื่อต้อนรับคณะกรรมการจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.)   ซึ่งประกอบด้วย รศ.นพ.ธวัช ชาญชญานนท์     นต.หญิงเยาวมาลย์ เหลืองอร่าม และนายโกเมธ นาควรรณกิจ  เพื่อการรับรองประเมินคุณภาพโรงพยาบาล ( HA ) ในระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2556 นี้ ซึ่งในส่วนของจังหวัดพังงา ในขณะนี้มีโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA) แล้ว จำนวน 4 แห่ง คือโรงพยาบาลพังงา โรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์ โรงพยาบาลท้ายเหมืองชัยพัฒน์และโรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์ สำหรับโรงพยาบาลทับปุดเป็นโรงพยาบาลลำดับที่ 5 จากจำนวนโรงพยาบาล 9 แห่ง ที่ขอเข้ารับการประเมินคุณภาพโรงพยาบาล

แหล่งข่าวโดย » นางวัชรี ตํณฑชน นวก.สาธารณสุขชำนาญการ สสจ.พังงา สำนักสารนิเทศ 
[มีนาคม พุธ 6,พ.ศ 2556 11:57:45] 
พิมพ์ข่าว

  ลิขสิทธิ์ โดย สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2553 © 2010 |