นายแพทย์วัลลภ ไทยเหนือ ที่ปรึกษามูลนิธิถันยรักษ์ เป็นประธานเปิด “โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม จังหวัดร้อยเอ็ด”๒๑ ม.ค.๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายแพทย์วัลลภ ไทยเหนือ ที่ปรึกษามูลนิธิถันยรักษ์ ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม จังหวัดร้อยเอ็ด” พร้อมคณะผู้ติดตาม ณ ลานพระบรมนุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี บริเวณเกาะกลางบึงพลาญชัย จังหวัดร้อยเอ็ด มีนายแพทย์วัชระ เอี่ยมรัศมีกุล นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้กล่าวรายงาน นายอัมพร พัสดร สาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด นำคณะเจ้าหน้าที่ และ อสม.ในเขตอำเภอเมืองร้อยเอ็ด เข้าร่วมงาน กว่า ๕๐๐ คน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับโรงพยาบาลร้อยเอ็ด และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จึงได้จัดทำโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม จังหวัดร้อยเอ็ด ขึ้น เพื่อสืบสนพระราชปณิธานสมเด็จย่า ในการคัดกรองค้นหาสตรีที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งเต้านมอายุ ๒๐ ปี ขึ้นไป โดยมีพื้นที่เป้าหมาย ๒ อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด และอำเภอเชียงขวัญ เพื่อเป็นการลดปัญหาสาธารณสุขจากโรคดังกล่าวต่อไป

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ นายกสมาคม อสม.จังหวัดร้อยเอ็ด และ นายก อสม.ทุกอำเภอร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานต่อไป.

ชมภาพกิจกรรมคลิกลิ้ง : http://www.facebook.com/media/set/?set=a.325145507605253.80502.100003294191323&type=3

พิมลสิริ มณีฉาย ภาพ/ข่าว


แหล่งข่าวโดย » สำนักสารนิเทศ 
[มกราคม จันทร์ 21,พ.ศ 2556 16:43:30] 
พิมพ์ข่าว

  ลิขสิทธิ์ โดย สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2553 © 2010 |