นพ.สาธิต ไผ่ประเสริฐ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง นำเหล่าข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมพิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๕วันนี้ (๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๕) เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง นายแพทย์สาธิต ไผ่ประเสริฐ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้นำเหล่าข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และแสดงถึงความกตัญญูกตเวที ต่อพระองค์ท่าน ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นพ้นต่อปวงชนชาวไทย
แหล่งข่าวโดย » สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
[ตุลาคม อังคาร 23,พ.ศ 2555 22:12:04] 
พิมพ์ข่าว

  ลิขสิทธิ์ โดย สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2553 © 2010 |