สาธารณสุขฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมรณรงค์ด้านสุขภาพ เนื่องในวันมหิดล


             

             เมื่อเช้าวันที่ 24 กย.55 นายแพทย์ไพศาล  ดั่นคุ้ม  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดการรณรงค์ให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ตามโครงการ นักเรียนสุขภาพดี วิถีเบญจบูรพา เนื่องในวันมหิดล ปี 2555  เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์การศึกษา วิทยาศาสตร์ การแพทย์ การพยาบาล และการสาธารณสุข และเพื่อให้บุคลากรทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดูแลสุขภาพนักเรียน ได้ร่วมรำลึกถึงและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ กิจกรรมจัดขึ้นที่โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
           กิจกรรมรณรงค์ฯประกอบด้วยกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ เรื่องอาหารหลัก 5 หมู่ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การแปรงฟันตามสุขบัญญัติแห่งชาติ และการปราบยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร จำนวน 300 คน โดยมีบริษัทอังกฤษตรางู จำกัด สนับสนุนวิทยากร ของที่ระลึก อาหารกลางวันและอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา โรงพยาบาลพุทธโสธร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง และเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ร่วมสนันสนุนวิทยากร


 

 


แหล่งข่าวโดย » สำนักสารนิเทศ 
[กันยายน พฤหัสบดี 27,พ.ศ 2555 10:35:59] 
พิมพ์ข่าว

  ลิขสิทธิ์ โดย สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2553 © 2010 |